Mesnevi’ye Giriş: Neyin Ayrılıktan Şikayeti

Rumi Hoca

Mevlana’nın Mesnevi’si işte bu on sekiz beyitle başlar…. Burada ‘Ney’ kamil insanın sembolüdür… Ney, kamışlıktan ayrı düştüğü için inlemektedir… Peki Sizin var mıdır ayrılığınız içinizde saklanan… Her neyse daha ne diyelim ‘arif olan anlar’ gerisi size kalmış…